NOVINKY

arr3Novinka č.1 - Dámsky parfém : ADRIANA ROSE de YODEYMASviežosť bergamotky a elegancia ruže zvýrazňujú vanilkové pozadie tohto moderného a nadčasového... arr3Novinka č.2 - Dámsky parfém : LÉAU BERLUE de YODEYMAJemné citrusové a kvetinové tóny tohto parfumu evokujú príjemný pocit nehy a... arr3Novinka č.3 - Dámsky parfém : BLACK ELIXIR de YODEYMAIntenzívna vôňa kávy a sladká zmes likéru s vanilkou tvoria tento záhadný a zmyselný... arr3Novinka č.4 - Dámske parfémy ESSENSDámske parfémy ESSENS   Parfémy ESSENS vznikajú predovšetkým s dôrazom na najvyššiu možnú kvalitu....

KONTAKTY

Michelle Sabao
Dunajská 24
811 08, Bratislava 1
tel: 0948 603 500
napíšte nám

ANKETA

Ako sa vám páčia tieto stránky?

Veľmi :) 44% Ide to 21% Nie príliš 17% Vôbec 18%

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
GDPR - NARIADENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Informácie o ochrane Vašich osobných údajov v našom eshope.

A ohľadom súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov v našom eshope.

Michaela Sabová - Michelle Sabao, Dunajská 24, 811 08, Bratislava,  IČO 46772936 DIČ 1084570553

ZápisČíslo živn.registra: 110-216670, okresný úrad Bratislava, prevádzkovateľ internetového obchodu  www.MichelleSabao.sk , vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj "údaje")sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov by sme vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

 

Vážení klienti,

v tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní

vašich osobných údajov, ktoré máme na účely zasielania Vašich vybavených objednávok, či

na komunikáciu s Vami ohľadom Vašej objednávky, či záujmu o nami ponúkaný tovar. Na

úvod by sme vám chceli vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných

údajov na tieto účely.

Hlavným cieľom uvedeného spracovania je aby Vami objednaný tovar bol doručený na Vami

zadanú adresu a pre vystavenie faktúry. Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené

ponuky a praktické informácie, a to v písomnej alebo elektronickej forme. Snažíme sa

vytvárať ̌ ponuky na mieru na základe segmentácie a profilovania a prezentovať vám iba

relevantné ponuky produktov a služieb, aby ste neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré

už máte k dispozícii alebo ktoré nevyhovujú vašim potrebám.

Vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a

Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od vás

získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme

pripravili vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a

praktické z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k

vami poskytnutému súhlasu, zavolajte na našu linku: 0948 603 500 Alebo pošlite email na:

MichelleSabao@gmail.com

OBSAH

1. Kto je správca vašich osobných údajov?

2. Aké vaše osobné údaje spracúvame?

3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?

4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?

5. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje?

6. Kto sú naši obchodní partneri?

7. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?

8. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

9. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

 

1.KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Je ním výhradne iba majiteľka eshopu Michelle Sabao – Michaela Sabová. Ktorá ich seriózne

chráni. A používa len na dodaciu a fakturačnú adresu, komunikáciu s Vami ohľadom Vašej

objednávky, či vášho záujmu o tovar či pri riešení reklamácie.

2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Na eshope spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, kde Vám máme poslať tovar

či riešiť vaše potreby.

■ Základné identifikačné údaje – meno a priezvisko.

■ Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa, poštová adresa, fakturačná adresa, adresa bydliska alebo firmy či iná

dodacia adresa.

 – bankové spojenie

- demografické údaje - krajina, údaj o pohlaví

údaje z komunikácie medzi Michelle Sabao.sk a Vami.

 

– ďalej všeobecne spracúvávame štatistiky - údaje z grafu návštevnosti - počet zákazníkov na stránke za deň a graf výšky nášho predaja.

 

3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné

údaje uvádzate v online formulároch, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch.

 

4. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?

1.Súhlas ste poskytli na účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

Aby sme vedeli kde Vám odoslať tovar a na akú adresu vystaviť faktúru, kde Vám môžeme

zavolať či poslať email v prípade potreby doriešenia objednávky či Vašich otázok ohľadne

nášho tovaru.

2.ponuka produktov a služieb. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať

elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné

zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou

alebo formou telefonického hovoru,

3. na eshope prebieha aj automatizované spracúvanie osobných údajov pre eshop a Vás, aby

ste mali aj Vy prehľad o Vašej objednávke.

 

5. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ̌ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Súhlas ste udelili nášmu eshopu www.MichelleSabao.sk na obdobie trvania zmluvného vzťahu

a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu,

keď váš súhlas odvoláte.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od

udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte.

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely,

pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

 

6. KTO SÚ NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI?

V súhlase ste tiež súhlasili s ponukami produktov a odovzdaním osobných údajov našim

vybraným obchodným partnerom. Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá

ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Obchodní partneri sú: Bohemiasoft s.r.o., je to profi firma kde si prenajímame priestor pre

náš eshop a naša tiež seriózna účtovníčka Alina Kabele - NEW ALKA

 

7. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

K vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje to môžu byť aj

externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny

chod spoločnosti. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú́ zmluvu o spracúvaní

osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany

osobných údajov.

 

8. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike

dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete

uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje zákazníka nášho eshopu, jeho

zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, na účely spracúvania, kategórie dotknutých

osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose

osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených

správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj

spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému

rozhodovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte

prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch

alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na

informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov,

informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému

rozhodnutiu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo

medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu

bydliska, alebo ste sa pri zadávaní kontaktných údajov pomýlili? Prosím, informujte nás o

tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn

vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj eshop

www.MichelleSabao.sk – Michaela Sabová má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si

osobné údaje (zákon o účtovníctve a pod.).

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely

alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné

údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť

žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho

súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a

požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež

uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnostnou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete

kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov

Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v našom eshope, a to telefonicky na linke: 0948 603 500

poslaním e-mailu na adresu: michellesabao@gmail.com alebo písomnou žiadosťou zaslanou

do sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu: Michaela Sabová, Štrbská 7/389,

Šuňava, 059 39, Slovensko

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr,

najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet

žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia

dôvodov, vás budeme informovať.

9. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,

že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb a

našich obchodných partnerov? Je nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

■ Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, emailovú adresu/adresu

bydliska, aby sme vás vedeli identifikovať.

■Komu odvolanie podávate. Odvolanie môžete adresovať na náš email

michellesabao@gmail.com alebo adresu: Michaela Sabová, Štrbská 7/389, Šuňava, 059 39, SR

■ Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli

dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli

vyhovieť.

■ Váš vlastnoručný podpis (ak to posielate poštou).

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

■ Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať

v písomnej alebo emailovej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny

záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.

■Písomným vyhlásením poslaným emailu alebo žiadosti do sídla alebo na korešpondenčnú

adresu spoločnosti.

■Písomným vyhlásením podaným na našej korešpondenčnej adrese Michaela Sabová, Štrbská

7/389, Šuňava 059 39, Slovensko

YTE4NTZ